mobilemenuMENU
SYMBIOSYSTEM

KSIĘGOWOŚĆ MONEY COUNT - WSPÓŁPRACA

Etapy współpracy z biurem rachunkowym Money Count krok po kroku:

Spotkanie z naszym pracownikiem.

Etapem rozpoczynającym współpracę z naszym biurem jest spotkanie z pracownikiem Money Count, którego zadaniem jest poznanie potrzeb klienta i opracowanie dla niego indywidualnej oferty świadczenia usług księgowych.

Podpisanie umowy.

Po podjęciu decyzji o współpracy następuje podpisanie umowy pomiędzy Klientem a Biurem Księgowym Money Count.

Na koniec miesiąca.

Pod koniec każdego miesiąca nasi pracownicy sporządzają lisy płac, deklaracje ZUS, przelewy i sprawozdania. Przekazują je naszym klientom mailowo, w siedzibie biura rachunkowego lub dostarczają do siedziby firmy.

Dostarczanie dokumentów.

Do dnia 10-go następnego miesiąca klient dostarcza do naszego biura komplet dokumentów za poprzedni miesiąc (kopie faktur, rachunków lub innych dowodów sprzedaży, oryginały faktur zakupu towarów i kosztów, wyciągi bankowe itp.) niezbędnych do sporządzenia wymaganych przepisami ewidencji oraz deklaracji podatkowych. Wyżej wymienione dokumenty mogą być odebrane przez naszego pracownika z siedziby firmy klienta za dodatkową opłatą.

Informacja o wynikach finansowych.

Po kilku dniach od otrzymania dokumentów księgowych informujemy naszych klientów telefonicznie lub mailowo o wyniku finansowym i wysokości podatków.

Deklaracje podatkowe.

Nasze biuro księgowe wystawia wszystkie deklaracje podatkowe i dostarcza do właściwych Urzędów Skarbowych. Na życzenie przygotowujemy także przelewy bankowe na podatki.

Archiwizacja dokumentów.

Dokumenty po zaksięgowaniu pozostają w siedzibie Money Count i oddawane są klientom po zamknięciu roku podatkowego, sporządzeniu wymaganych sprawozdań, deklaracji podatkowych i złożeniu ich w odpowiednich Urzędach Skarbowych.

Odpowiedzialność Money Count biura księgowego.

W razie ewentualnych kontroli pracownicy naszego biura księgowego reprezentują Państwa firmę przed Urzędem Skarbowym. Firma Money Count posiada obowiązkowe ubezpieczenie w PZU SA.